Referencie

MENERT – Biotech s.r.o. od svojho vzniku spolupracuje s mnohými domácimi a zahraničnými spoločnosťami. Sprostredkovala kúpu predaj emisii skleníkových plynov, poskytla ekonomické, právne a energetické poradenstvo, usporiadala rôzne semináre, konferencie a školenia venované problematike schémy obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Spoločnosť sa neustále venuje novým a perspektívnym aktivitám.

Naši partneri

A.N.B. a.s. MD TERMO s.r.o.
AEM Merina a.s.
AGROFERT HOLDING, a.s. Merkantil D.S., s.r.o.
ATLANTIK finanční trhy, a.s. Mizuho Information & Research Institute, Inc.
BLACKSTONE GLOBAL VENTURES a.s. Mondi Business Paper SCP, a.s.
Bratislavská teplárenská, a.s. Mondi Packaging Paper Štětí, a.s.
Bučina a.s. Moravia Energo, a.s.
BUKÓZA HOLDING, a.s. Moravské teplárny, a.s. - zrušená bez likvidácie, nástupca - Atel Energetika Zlín s.r.o
BYP, s. r. o. MsBP Sobrance, s.r.o.
Bytkomfort, s.r.o. MsBP Šaľa, teraz: MET Šaľa, spol. s r.o.
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. Nitrianska tepl. spol., a.s.
Bytový podnik Námestovo, s.r.o. OP papírna, s.r.o.
CantorCO2e Operátor trhu s elektřinou, a.s. Národní rejstřík obchodování s povolenkami
Carbon Capital Markets Ostrovská teplárenská, a.s.
Carmeuse Slovakia, s.r.o. Paroplynový cyklus, a.s.
CEMMAC a.s. Považská cementáreň, a.s.
Citibank a.s. PRAKOENERG, spol. s r.o.
Consus sp. z o.o. Pražská teplárenská, a.s.
C-TERM spol. s r.o. R.E.S., a.s.
Dalkia a.s. Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Dalkia Česká republika, a.s. SES a.s.
DATALAN, a.s. Shell International Trading and Shipping Company Limited
DEZA, a.s. SHP Harmanec, a.s.
DIAMO, s.p. SLOVENSKé CUKROVARY, s.r.o.
Duslo, a.s. Slovenské elektrárne, a.s.
Eastern Sugar Slovensko, a.s. Slovenský hodváb, a.s.
ECK Generating, s.r.o. SLOVNAFT, a.s.
ECM ECO Monitoring, a.s. SLUŽBYT Zlaté Moravce
Energetika Kladno, s.r.o. Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
Energetika Třinec, a.s. Spolana a.s.
Energetika, s.r.o. SPP, a.s.
ENERGO CONTROLS spol. s r.o. Stredoslovenská energetika, a.s.
ENERGO-BYTOS, s.r.o. Sumitomo Corporation
ETT Energetika, a.s. ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Evolution Markets LLC TEBYS s. r.o.
Handlovská energetika, s.r.o. TEHO Moldava, a.s.
Harpen ČR, s.r.o. Nový názov: KA Contracting ČR s.r.o. Tepláreň Košice, a.s.
Hornonitrianske bane, a.s. TEPLáREŇ, a.s., Považská Bystrica
Hriňovská energetická, s.r.o. Teplárna Otrokovice, a.s.
Chemes, a.s. Teplárna Písek, a.s.
Chemko, a.s. Teplárna Strakonice, a.s.
Chemoprojekt, a.s. Teplárny Brno, a.s.
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. TERMMING, a.s.
Intech Slovakia, s.r.o. THERMOPOL, spol. s r.o.
International Power Opatovice, a.s. Trnavská teplárenská, a.s.
Jihlavan, a.s. TS GEOTHERM, s.r.o. Teraz: MEANDER THERMAL, s.r.o.
JIP - Papírny Větřní, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
Johns Manville Slovakia, a.s. UNIPETROL, a.s.
KLF-Energetika, a.s. United Energy, a.s.
Komoditná burza Bratislava Vápenka Čertovy schody, a.s.
KRONOSPAN ČR, spol. s r.o. Vetropack Nemšová, s.r.o.
Kysuca s.r.o. VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.
LEVEN, a.s. Zentiva, a.s.
Lovochemie, a.s. ZSNP, a.s.
Martinská teplárenská, a.s. Železiarne Podbrezová, a.s.
MATADOR a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
MAYTEX a.s.