Profil spoločnosti

MENERT – Biotech s.r.o. bola založená v roku 2003 pod obchodným menom EVOLUTION-MENERT, s.r.o. ako spoločný podnik slovenskej spoločnosti MENERT spol. s r.o. so sídlom v Šali a americkej spoločnosti Evolution Markets LLC so sídlom v New Yorku.

Počas štyroch rokov svojej existencie sa spoločnosť úspešne etablovala na svetovom trhu s emisiami skleníkových plynov. Spoločnosť pôsobí najmä v oblasti obchodovania s emisnými kvótami v rámci obchodovacej schémy Európskej únie a Kjótskeho protokolu. Zabezpečuje tiež transakcie v domácom systéme obchodovania s emisiami znečisťujúcich látok (SO2).

Zamestnanci spoločnosti sú priekopníkmi v oblasti obchodovania s emisiami skleníkových plynov, vrátane prípravy a uskutočnenia vôbec prvej transakcie s jednotkami (AAUs) v systéme Kjótskeho protokolu ako aj prvého predaja emisných kvót v rámci Európskej obchodovacej schémy.

Spoločnosť pre svojich klientov zabezpečuje komplexný servis v oblasti obchodovania s emisnými kvótami (kúpa a predaj emisných kvót, sprostredkovanie kúpy a predaja emisných kvót, konzultačné služby, poradenstvo v legislatívnej oblasti, emisné analýzy pripravovaných projektov a mnohé iné).

V roku 2007 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na MENERT – Biotech s.r.o. Došlo k odkúpeniu obchodného podielu od spoločníka Evolution Markets LLC a MENERT spol. s r.o. sa stala 100%-ným vlastníkom spoločnosti. Spoločnosť tiež rozšírila portfólio svojich aktivít aj do oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Ide najmä o využitie biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie a budovanie bioplynových staníc. Inžiniersko-projekčný tím zabezpečuje komplexné riešenia od poradenských činností, cez projektový manažment až po inštaláciu kompletných technologických celkov na kľúč.

V súčasnosti MENERT – Biotech s.r.o. ponúka širokú škálu služieb v oblasti obchodovania s emisnými kvótami a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (biomasa a bioplynové stanice). Hlavným krédom spoločnosti je profesionalita, ústretovosť a kvalita poskytovaných služieb.